HIŠNI RED

Hišni red je obvezen za vse obiskovalce in udeležence dejavnosti v Mravljišču, za vse delavce v Mravljišču in za vse druge osebe, ki se zadržujejo v prostorih Mravljišča.

 

1. Vsi udeleženci v Mravljišču se morajo v centru in njegovi bližnji okolici obnašati kulturno, spoštljivo in tako, da je zagotovljena varnost vseh, ki so v zgradbi in v okolici zgradbe.

 

2. Vsi udeleženci Mravljišča morajo v centru in njegovi bližnji okolici upoštevati vse varnostne ukrepe, kjerkoli obstaja nevarnost poškodbe. Udeleženci dejavnosti v Mravljišču (za otroke njihovi zakoniti zastopniki) podpišejo izjavo, da so seznanjeni s hišnim redom Mravljišča in soglašajo, da ga bodo v polni meri tudi upoštevali in izpolnjevali.

 

3. Za red in čistočo vseh prostorov in predmetov v Mravljišču skrbijo vsi. Če opazijo kakršnokoli poškodbo (puščanje vode v pipi ali WC školjki, razbito ogledalo, poškodovano pohištvo, poškodovana žarnica …), to takoj sporočijo dežurnemu v Mravljišču.

 

4. Namerno uničevanje inventarja, pisanje po mizah, stolih in stenah ni dovoljeno. V namerno uničevanje sodi tudi: graviranje po inventarju z ostrimi predmeti, loputanje z vrati in okni, guganje na stolu in s tem poškodovanje tal in stolov, obešanje po ceveh in s tem povzročanje nevarnosti za celoten center, uničevanje radiatorjev, uničevanje kljuk, uničevanje vtičnic in stikal, uničevanje inventarja v toaletnih prostorih, uničevanje predmetov in pripomočkov v delavnicah. Povzročeno škodo plača storilec ali skupina storilcev sama!

 

5. Psihično ali fizično nasilje v kakršnemkoli pogledu ni dovoljeno v nobenem primeru in je primerno sankcionirano. Pri fizičnem nasilju napadalec tvega tudi zasebno tožbo. Postopek pri ukrepanju proti kršitelju: Znanega kršitelja reda se najprej opozori na neprimernost vedenja, po drugem opozorilu mora zapustiti prostor in okolico Mravljišča (če ne drugače, s pomočjo policije), tretji je javno objavljeno dejanje na oglasni deski, četrti pa nadaljnja prepoved vstopa v Mravljišče.

 

6. V prostore Mravljišča in pred vhodom v center ni dovoljeno prinašanje alkohola in drog, ravno tako tu ni dovoljeno njihovo uživanje. Kajenje v prostorih Mravljišča in pred vhodom v center ni dovoljeno! Ravno tako ni dovoljeno prinašati eksplozivnih sredstev, strelnega orožja in ostrih ter drugih nevarnih predmetov, ki bi lahko ogrozili varnost udeležencev in delavcev centra. Za nesreče, ki bi se zgodile zaradi neupoštevanja varnostnih ukrepov, odgovarjajo kršitelji sami!

 

7. Kolesa, motorji in avtomobili so parkirani na zato predvidenih mestih na parkirišču in pred vhodom v Mravljišče. Vpitje, ropotanje, divjanje in nepotrebna vožnja s kolesi, motorji in avtomobili po parkirišču in v bližnji okolici Mravljišča ni dovoljena! Kršitelja se kaznuje na podlagi Odloka o javnem redu in miru.

 

8. Udeleženci v Mravljišču hranijo svojo garderobo na obešalnikih v za to določenem prostoru (garderoba, obešalniki v posameznih prostorih). Za varnost svojih osebnih stvari (oblačila, denar, mobilni telefoni, nakit…) skrbijo udeleženci sami v vseh prostorih centra in pri vseh dejavnostih. Mravljišče za tatvine iz garderobe ne odgovarja!

 

9. Dežurni, mentorji in udeleženci dejavnosti imajo za identifikacijo v centru izkaznico Mravljišča. Udeleženci dejavnosti v Mravljišču so jo dolžni pokazati ali oddati vodji centra, dežurnemu, varnostniku, mentorjem ali drugim sodelavcem centra. Če je nimajo, se lahko identificirajo tudi z osebno izkaznico ali kakšnim drugim dokumentom.

 

10. Razporeditev poteka dejavnosti v Mravljišču je za vse dejavnosti določena s prostorskim razporedom in urnikom, ki je objavljen na oglasni deski. Med izvajanjem posameznih dejavnosti drugi obiskovalci Mravljišča ne smejo motiti dela v prostorih, kjer se dejavnosti izvajajo! V času dejavnosti si lahko udeleženci v Mravljišču privoščijo tudi pijačo, tople napitke, prigrizke iz zato namenjenih avtomatov ali hladilnikov.

 

11. Udeleženci v Mravljišču, ki želijo delati z računalniki, se morajo vpisati v evidenco uporabnikov pri dežurnemu v Mravljišču. Uporaba računalnika na enega udeleženca je na dan omejena na eno uro, več pa le po dogovoru z dežurnim mentorjem.

 

12. Najdene predmete v Mravljišču ali pred vhodom v Mravljišče ali v bližnji okolici najditelj odda dežurnemu v centru. Najdeni predmeti se hranijo v posebnem prostoru in se vrnejo lastniku na podlagi opisa izgubljenega predmeta in identifikacijske oz. osebne izkaznice.

 

Komenda, 14. maj 2007

“NAJ BO MLADOST ZDRAVA NOROST!”